Google+
 
 Legende

Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE N Tritus59 59 ch 08.03.18 59 16.8 3+4 T1c
 
DE N Pluto 66 d 07.04.17 65 28.8 5+4 T2b 11.04.17 28.8 HB 1-fach 17.08.17 8.0 Offene OP 30.11.17 6.9 IMRT
 
DE U prost_malo 68 d 01.06.10 61 4.1 3+4 12.11.15 9.3 Active Surv.
 
DE U pepe1961 56 d 22.08.17 56 11.2 4+4 cT2a 13.05.13 5.1 and. Behandl. 10.04.15 7.5 and. Behandl. 11.08.17 11.2 and. Behandl.
 
DE U Locke 61 b 20.02.18 62 2.3 4+3 T2c
 
DE U Ontario 65 d 14.08.06 54 10.3 + 18.09.06 10.3 Offene OP
 
DE U Martin9559 58 d 28.07.17 58 14.0 4+5 cT3b 19.01.18 16.3 Protonen
 
DE U SeppS58 59 d 30.06.09 51 4.7 4+3 pT3a
 
DE U Frank.S 59 d 15.11.00 41 6.4 3+4 12.01.01 6.4 Homöopathie 20.06.01 6.1 DHB n. L.
 
DE U Fred63 54 d 29.01.18 55 6.4 + 06.02.18 6.4 and. Behandl.
 
DE U nortonc 55 d 24.01.18 56 4.6 3+3 T1c
 
DE U Tom1965 52 d 04.07.17 52 5.1 3+3 22.11.17 7.6 Protonen
 
DE BER_13 52 d 01.09.13 48 2.0 3+3
 
DE U cumulus 69 d 18.05.17 68 78.8 5+5 4 20.06.17 37.0 HB 1-fach 19.09.17 10.8 Chemotherapie
 
DE Weserhecht 62 d 28.09.17 62 45.3 4+4 cT3 15.11.17 64.5 Offene OP
 
DE U Bernhard11 52 d 15.07.16 51 3.8 +
 
DE t1959 58 d 15.06.16 57 1.5 3+3 T1a 05.07.13 0.1 TUR-P 09.06.16 1.5 TUR-P 21.06.16 0.7 Active Surv.
 
DE GS49 68 d 12.07.12 63 6.5 3+4 1b 20.09.12 6.5 DaVinci
 
DE U tybe 54 d 29.05.17 54 9.8 4+4 2a 29.04.13 4.0 Active Surv. 12.07.17 9.8 DaVinci 30.08.17 0.0 Active Surv.
 
DE Ibo44 58 d 27.09.16 57 4.6 3+4 22.12.16 5.1 DaVinci